Ditt ordersamtal – och vad händer sen?

Följ med på en rundtur på Trio Perfekta och träffa några av människorna som hjälper till att få din order levererad. Många är involverade när produkterna ska lämna fabriken. Finns det inget på lagerhyllan så är det bara att börja producera!

orderAdriana är vår ordermottagare och har jobbat på Trio Perfekta i tjugofem år. Hon började sin anställning i produktionen och har därför stor kunskap om våra produkter och våra rutiner kring leverans. Med en väl utvecklad multitaskförmåga hanterar hon många ärenden på en gång. Dagligen uppstår svårigheter som måste lösas, det kan vara allt från försvunnet gods till att förhandla med produktionen om att prioritera akuta leveranser. Från Adriana går beställningen till fabriken där

orderMaria är en av dem som tar över ansvaret, finns inte produkten på lagerhyllan, sätts produktionsprocessen igång. Marias arbete innebär bl.a. att matcha personal med prioriterad order och skapa ett arbetsflöde. Att ordern levereras i tid, kräver ett pusslande av aktiviteter och ett bra handlag med personalen. Maskiner och verktyg måste fungera, alla ingående komponenter måste finnas på plats och förpackningar med rätt information tillgänglig. Alltså en hel del att hålla i schack för att din beställning ska komma fram.

orderNär produkten är färdigproducerad lagerläggs den.
Stina
som är en i gänget på utlastningen, tar fram plocklista, hämtar från lagerplats, kvitterar ut produkten och packar för leverans. Sedan skrivs följesedel ut och transport bokas. Godset körs till utlastningsplatsen tillsammans med fraktdokumenten. Att vara Stina kräver både muskler av stål och tankeskärpa.

Med så många moment och så många människor inblandade innan godset kommer fram till dig, är risken stor för störningar. Trots det har vi har en leveranssäkerhet på 98%.

Vad är det nu man brukar säga?
Bakom varje framgångsrikt företag står en kvinna?

Kommentarer inaktiverade.