Sunda Hus och Byggvarubedömningen

Idag kräver uppdragsgivare i allt högre grad att produkter som ingår i deras upphandling ska vara miljöbedömda. För att göra det enklare för våra kunder har vi låtit Sunda Hus och Byggvarubedömningen granska produkterna från vår tillverkning. Genom bedömningarna får aktörer i flera led på marknaden tillgång till oberoende information efter fastställda kriterier. Upplysningar som gör det möjligt för dem att göra medvetna val och att planera in produkterna i sina projekt. 

De senaste årens utveckling av Trio Perfektas sortiment i blyfritt material ger lägre miljöbelastning i alla led, från tillverkning till slutkonsument. Se nedan vilka produkter som blivit bedömda. För att se enskilda produkters resultat hänvisar vi till respektive aktörs databas.

Produktregister