Nyheter

Kundinformation- en lägesrapport

Under rådande pandemi som påverkar samhället negativt i så hög grad, fortsätter Trio Perfekta sin verksamhet, än så länge utan avbrott. För att hålla produktionen igång planerar vi för olika förändringar i scenariot och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Som ett led i förändringarna för att minska smittspridningen låter vi vår säljprocess bli alltmer online-baserad. Det innebär att du inte möter våra representanter ute på marknaden i lika hög grad som tidigare.

Vi kan bara vänta och se hur situationen utvecklar sig. Ta hand om er därute!

Datum