Det här är Trio Perfekta

I drygt 70 år har vi arbetat med att utveckla smarta och säkra produkter för VVS-branschen. Vi erbjuder ett brett sortiment, alltifrån standard- till design-alternativ. Vår specialisering är lösningar som har framtiden för sig. Det innebär att både produktion och material ständigt utvecklas.

Att samarbeta med Trio Perfekta är enkelt. Vi möter våra kunder med kompetens och tar ansvar för våra produkter.

Vi är idag en av landets största tillverkare och distributörer av produkter som leder vattnet i våra byggnader. Sedan januari 2016 är vi en del av BLS Industries koncern. Ett koncentrat av expertis som gynnar både oss själva och våra kunder.