TREVÄRT FÖRKROMADE KOPPARRÖR

GÖR BÅDE DIG SJÄLV OCH MILJÖN EN TJÄNST

En utmaning för alla entreprenörer nu och i framtiden är att skapa ekonomisk tillväxt med målsättning om en vardag som är så fri från gifter som möjligt. Den trevärda processen, som Trio Perfekta valt att jobba med, innebär en mindre belastning på miljön och våra medarbetare. På Trio Perfekta siktar vi mot en hållbar framtid. Med vår trevärda förkromning tar vi ett litet steg i rätt riktning.

Våra trevärt kromade rör är driftssäkra, enkla att bearbeta och finns i en mängd dimensioner och längder. Vi har höga krav på att vår produktion ska ge en jämn och hög kvalitet. Därför genomför vi tuffa granskningar genom produktionsprocessen med både automatiska och manuella metoder.

Läs mer om vår produktion nedan.

Produktionsprocessen

FÖRBEHANDLING

Rengöring och aktivering av våra rör i flera olika bad och sköljningar. Avfettning, betning och dekapering är några av de förberedande baden. En nödvändig och komplicerad process för att få nickelskiktet att fästa.

FÖRNICKLING

Förnicklingen görs för att skapa en jämn yta, en slags grundmålning, för att kromet ska kunna läggas på. Processen sker i elektrolytiska nickelbad. Förutom den utjämnande effekten, ger nickelskiktet en förstärkning och ett korrosionsskydd. Badens kvaliteter justeras med hög precision för att få fram rätt skiktseghet. För att testa nickelskiktets standard mäts skikttjockleken instrumentellt.

FÖRKROMNING

För att få en snygg finish och längre hållbarhet läggs kromskiktet på. Vi använder trevärt krom i vår process, ett miljövänligare alternativ än sexvärt krom. Det kromade skiktet läggs på tunt i förhållande till det grövre nickelskiktet. För att uppnå rätt egenskaper krävs ständiga analyser under processen, vi arbetar med både instrumentell och mekanisk kontroll.

KONTROLL

Vi kontrollerar rören både under och efter tillverkningen. Vårt styrsystem dokumenterar och lagrar varje batch med unikt nummer som analyseras genom hela processen. Det hjälper oss att hålla en jämn kvalitet över tid. Vi har också investerat i ett eget laboratorium där vi bl.a. röntgar våra produkter för att analysera de olika behandlingarna. Resultaten stäms av mot övriga mätverktyg för verifiering.

VATTENRENING

Allt processvatten renas i vårt reningsverk. Att det verkligen blir rent kontrollerar vi i täta analyser med egen utrustning. Utöver det görs kontroller av externa laboratorium med jämna mellanrum. Allt vatten som släpps ut är rent. Miljön är viktig för oss, därför investerar vi i en bra reningsprocess.

 

HUR PÅVERKAR LAGFÖRÄNDRINGEN DINA BESLUT?

Du vet väl om att en ny lagstiftning infördes under 2017? Sexvärt krom som traditionellt används vid dekorativ förkromning förbjöds i produktion enligt REACH, utan särskilt tillstånd*.

*Inför den 21 september 2017 publicerade ECHA (European Chemicals Agency, den Europeiska kemikaliemyndigheten) ett Q&A-dokument för att klargöra de juridiska skyldigheterna för nedströmsanvändare av Chromium VI-föreningar efter ”sunset date”. ECHA förklarar att nedströmsanvändare kan fortsätta använda Chromium VI-föreningar efter den 21 september 2017, även om kommissionen inte har beslutat att bevilja eller inte ge tillstånd. Denna fortsättning är möjlig förutsatt att ett företag i sin försörjningskedja har ansökt om tillstånd för användningen före det senaste ansökningsdatumet, vilket var den 21 mars 2016. Så länge som handläggningen av auktoriseringen dröjer, och användarna väntar på besked behöver nedströmsanvändarna inte göra något extra. När kommissionen har fattat sitt beslut och om ett tillstånd beviljas kommer nedströmsanvändare att omfattas av anmälningsplikt för sin användning av Chromium VI-föreningar till ECHA.