Medarbetare på Trio Perfekta

Kundtjänst / Order / Marknad

Försäljning

Jonas - en medarbetare på Trio Perfekta
Jonas HenrikssonFörsäljning Distrikt Södra / Distrikt Norrland
Stefan - en medarbetare på Trio Perfekta
Stefan NordinFörsäljning Distrikt Mellan

Produktutveckling

Produktion

Nellie KjellssonFörbättringskoordinator