Medarbetare på Trio Perfekta

Försäljning

Jonatan HolmbergFörsäljning östra Sverige
Stefan - en medarbetare på Trio Perfekta
Stefan NordinFörsäljning Distrikt Mellan
Jonas - en medarbetare på Trio Perfekta
Jonas HenrikssonFörsäljning Distrikt Södra / Distrikt Norrland

Marknad

Produktutveckling

Produktion