Personuppgifter

Personuppgifter nyhetsbrev

Trio Perfekta, Lönsboda är ansvarig för de uppgifter du som kund lämnar till oss. Dina uppgifter används för att vi ska kunna fullgöra vår service gentemot dig, som att sända ut information via nyhetsbrev. Vi kommer endast att använda oss av dina angivna uppgifter för detta ändamål. Du kan när som helst avsluta prenumerationen av nyhetsbrev genom ett mail till info@trioperfekta.se . Du som kund har rätt att efter begäran, få skriftlig information om vilka personuppgifter som vi har registrerat om dig och hur dessa uppgifter används. Du har även rätt att begära att vi rättar eller tar bort felaktiga uppgifter om dig. Vi använder oss av tredje part i hanteringen av nyhetsbrev och mellan oss och tredjeparts-leverantören finns ett GDPR anpassat avtal.