Personuppgifter

Integritetspolicy för Trio Perfekta AB

Hantering av personuppgifter 

Du kan när som helst be oss ändra dina uppgifter, få ta del dem eller be oss ta bort dig helt från våra databaser.

Vilka uppgifter samlas in?

Typiska uppgifter är:

Kontaktuppgifter, till exempel namn, e-postadress och telefonnummer.

Hur samlas uppgifterna in?

De vanligaste sätten för oss att få in uppgifter är att du själv väljer att delge dem i ett formulär. 

Vilka kan vi dela dina personuppgifter med?

Trio Perfekta kan överföra dina personuppgifter till godsutlämnare som i sin tur bara har rätt att behandla dina personuppgifter för Trio Perfektas räkning. Vi vidtar alla tekniska, legala och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert.

Vi kan också lämna ut dina personuppgifter till myndigheter om vi är skyldiga att göra det. Slutligen kan vi komma att överföra dina personuppgifter till en potentiell köpare ifall hela eller delar av Trio Perfektas verksamhet skulle avyttras.  

Dina personuppgifter kommer endast att behandlas inom EU/EES.

Vad har jag för rättigheter?

Du har:

  • Rätt till tillgång/registerutdrag: rätt till information om vilka personuppgifter som behandlas, syftet med behandlingen, du har rätt att veta vilka andra som tar del av dina personuppgifter och hur länge vi sparar dina personuppgifter.

  • Rätt till dataportabilitet för personuppgifter som behandlas på automatiserad väg, och som grundas på ditt samtycke eller på ett avtal där du är part. Det betyder att du har rätt att begära en kopia av dina personuppgifter i ett strukturerat och läsbart format.

  • Rätt att begära att Trio Perfekta korrigerar felaktig information om dig själv.

  • Rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter.

  • Rätt att när som helst invända mot att vi behandlar dina personuppgifter för direktmarknadsföring. Om du invänder ska vi upphöra med all direktmarknadsföring till dig, utan onödigt dröjsmål.

  • Rätt att klaga på hur vi använder dina personuppgifter till Datainspektionen.

Fullständig information om dina rättigheter hittar du på Dataskyddsförordningen, Avsnitt 3–5.

Kan Trio Perfekta göra ändringar i integritetspolicyn?

Ja. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i denna integritetspolicy, och eventuella ändringarna kommer att aviseras på trio-perfekta.se.

Informationssäkerhet

Trio Perfekta ser allvarligt på informationssäkerhet och är angelägna om att dina personuppgifter behandlas säkert. Vi hanterar all information i enlighet med etablerade säkerhetsstandarder och rutiner för att kunna skydda den mot obehörig åtkomst, ändring, spridning och förstörelse.

Vem är personuppgiftsansvarig och vad innebär det?

Trio Perfekta är ett bolag i BLS Industries koncern.  I koncernen finns en särskild personuppgiftsansvarig som måste se till att du är medveten om att vi samlar in dina personuppgifter, hur vi gör det och varför. Personuppgiftsansvarig ser även till att du kan begära att få dina uppgifter ändrade, begränsa hur vi använder dina uppgifter, begära ut de uppgifter vi har om dig eller använda rätten att bli helt raderad från våra system. Vi delar inte dina uppgifter till tredje part utan att du själv har godkänt detta.

Har du frågor om dina personuppgifter?
Kontakta: info@trio-perfekta.se

 

Senast uppdaterad 2021-12-08