Published:

Den argaste kampanjen någonsin?

Published:

Vi jobbar för branschen!

VVS-Fabrikanternas Råd är en branschorganisation för VVS- och VA-industrin. Organisationen är aktivt drivande i utvecklingsfrågor för olika verksamhetsområde.

I Säker vatten gruppen arbetar vi tillsammans med ett tjugotal andra företag för utvecklingsfrågor kring en sund…

Published:

Vattenskador miljöbelastar

Att vattenskador är kostsamma, vet vi. Men de är inte bara dyra, de belastar miljön också.

Vattenskador orsakar merarbete och merkonsumtion. Det innebär en generell belastning på 300 kg koldioxid per vattenskada*. I koldioxidkalkylatorn motsvarar det ungefär en t&r flygresa…

Datum