Published:

Vi har bestämt oss och ställer om för framtiden

Trio Perfekta har under lång tid utvecklat produkter och produktionsmetoder för att avtrycket i miljön ska bli så litet som möjligt. Nu breddas Trios sortiment ytterligare, segment för segment.

Published:

Ett nytt ansikte på Trio Perfekta

Linus Borgström är ny som förbättringskoordinator på Trio sedan början på mars. Här presenterar han sig själv genom att svara på några frågor.

Datum