Published:

Nytt datum för Nordbygg

Med anledning av osäkerheten kring spridningen av Covid-19 står det nu klart att Nordbygg flyttas fram till april nästa år. Den senaste tidens utveckling har som bekant inneburit begränsningar i rörelsefriheten. Många företag har dessutom tvingats till att begränsa sitt utrymme…

Published:

Kundinformation- en lägesrapport

Under rådande pandemi som påverkar samhället negativt i så hög grad, fortsätter Trio Perfekta sin verksamhet, än så länge utan avbrott. För att hålla produktionen igång planerar vi för olika förändringar i scenariot och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Som ett led…

Datum