Published:

Ny förlängd tidsfrist för bly i blandare

2014 infördes ett allmänt råd om bly i tappvatten i Boverkets byggregler (BBR, avsnitt 6:62):
  • Mängden upplöst bly i vattnet bör inte överstiga 5 mikrogram vid testning enligt NKB 4, eller 5 mikrogram/liter vid testning av material enligt SS-EN 15664.

Enligt en…

Published:

Trio Perfekta tar plats

Sedan årsskiftet pågår stora förändringar på fabriken i Lönsboda.

Företaget växer och vi befinner oss i en ombyggnadsprocess för att skapa en effektivare produktionsyta. Samtidigt bygger vi också ut för smidigare och snabbare utleveranser. Högre produktionsvolym kräver också en…

Published:

Säkra installationerna med ny teknik

Datum