Published:

BLS Industries – ny ägare till Trio Perfekta

BLS Industries, med huvudkontor i Ystad har förvärvat Trio Perfekta.

I BLS koncernen ingår bolag som Purus, Jafo, Unidrain och Purus Joti.
En drivande faktor bakom affären är Trio Perfektas långa erfarenhet av
framtidens förkromningsprocess för dekorativ förkromning med trevärt…

Datum