Hej installatör! Kan vi göra ditt jobb lite enklare?

Upptäck ett smart verktyg som hjälper dig att installera Trios väggbrickor och blandarfästen snabbt och smidigt.

Trio Perfekta lanserar ett monteringsverktyg för väggbrickor och blandarfästen. Ett perfekt hjälpmedel om du vill jobba smidigt och hålla ett högt tempo vid installationen. Verktyget fungerar både vid montering och demontering och finns i två versioner, för 15 Pex och för 16 Pex/Pb/Alupex.

Följ dessa enkla steg vid montering

1. Klämring (bild 1)
Trä på klämringen på monteringsverktygets ände tills den bottnar mot kanten på den rörliga hylsan. Skjut in klämringen genom att föra den rörliga hylsan framåt så långt det går. 

2. Stödhylsa (bild 2)
Placera stödhylsan på den sexkantiga änden på verktyget och för i stödhylsan i mediaröret. Tryck i stödhylsan, vrid lite fram och tillbaka samtidigt. Det är viktigt att stödhylsan bottnar mot mediarörets ände.

Klart! 
Med verktyget följer en monteringsanvisning som visar alla steg vid montering och demontering
Kan inte bli enklare.

https://www.trio-perfekta.se/vvs-produkter/taeckbrickor-vaeggbrickor/tillbehoer

Datum