Published:

Vattenskador miljöbelastar

Att vattenskador är kostsamma, vet vi. Men de är inte bara dyra, de belastar miljön också.

Vattenskador orsakar merarbete och merkonsumtion. Det innebär en generell belastning på 300 kg koldioxid per vattenskada*. I koldioxidkalkylatorn motsvarar det ungefär en t&r flygresa…

Published:

Vattenskador för miljarder

Försäkringsbolagens kostnader för vattenskador fortsätter att öka. Statistik hämtad ur Vattenskaderapporten 2014 visar att den största andelen skador kommer från ledningssystem där korrosion är den största felorsaken.

Ett trendbrott är tydligt, skador i kök ökar medan de minskar…

Published:

Hinner ditt företag med i lagstiftningen?

Den europeiska kemikalieförordningen REACH begränsar och förbjuder innehållet av vissa farliga ämnen i produkter. Lagstiftningen omfattar även återförsäljare.

Företag som släpper ut varor på marknaden är alltid ansvariga för att varorna inte skadar människors hälsa och miljö.

S…

Published:

VATTEN – att leda något värdefullt.

Vatten är en naturresurs man värnar om i norra Skåne.

Kristianstad, staden som är belägen mitt i ett våtmarksområde, är centrum för VATTENRIKET. Området är tre gånger tre mil stort och sträcker sig från skogen i norr, längs Helgeåns våtmarksområde och vidare ut i Hanöbukten.

Na…

Published:

Ny layout på våra förpackningar!

Under en period i höst byter vi successivt ut våra neutrala plastförpackningar.

Utfasningen till en ny snygg påse med en tydlig avsändare kommer att ske under en begränsad tid. Den nya layouten innebär också en utförligare produktinformation och även en möjlighet att hänga upp…

Published:

Raka rör och fulländade former

Published:

Du har väl inte missat vår nya vattenutkastare?

Datum