En verksamhet i utveckling

Vad har egentligen hänt i fabriken under det senaste 1,5 året då Andreas Nilsson varit produktionsledare?

En hel del, svarar Andreas. Vi jobbar med kontinuerliga förbättringar. Alltifrån vidareutbildningar till energibesparande åtgärder. Som ett led i utvecklingen introduceras förbättringsgrupper för olika funktioner som är centrala i vår produktion. Vår målsättning är att alla ska känna att de har möjlighet att vara med och påverka – och att vi jobbar tillsammans. Förhoppningsvis får åtgärderna positiva effekter för personalens engagemang och trivsel.

Just nu arbetar vi med att se över flödet på monteringsavdelningen. Det innebär en viss ombyggnation för att onödiga avbrott och tidskrävande hanteringar ska bli så få som möjligt. Arbetsmiljön påverkas positivt och förändringarna skapar tidsvinster på sikt.

Vi har också genomfört ett par studiebesök för att upptäcka hur man jobbar i andra verksamheter. Nya intryck tillför energi i arbetsgrupperna och inspirerar till förändring.

Tack för summeringen Andreas!

Datum