Fabriksnyheter

På Trio Perfekta har en ny indunstare kommit på plats. Indunstaren används till sköljvattnet som är kopplat till våra zink-nickelbad, ett enskilt och slutet reningssystem.

Metoden bygger på att man under vakuum destillerar vattnet för att få bort föroreningar. Det renade vattnet återvinns i systemet och avfallet går till destruktion.

Andreas Nilsson, produktionschef på Trio Perfekta berättar att investeringen ger både energibesparingar och verkningsfullare rening. Det nya reningssystemet är nästan tre gånger så energieffektivt som det tidigare. Reningskapaciteten uppgår till 30 000 kubikmeter/år och vi undersöker möjligheten att kunna använda Indunstaren i fler processer.

Datum