Andreas är ny produktionschef på Trio Perfekta

Andreas Nilsson, en välkänd profil i verksamheten, är ny produktionschef sedan 1 maj. Befattningen innebär ett paraplyansvar över produktion, inköp och lager med personal.

Förbättringsarbetet i produktionsflödet är påbörjat och vi motiverar våra medarbetare med att göra dem delaktiga i processen. - Min inställning är att alla är viktiga och att det är vi tillsammans som kan göra slutkunden nöjd, menar Andreas.

Andreas kommer även att ingå i bolagets ledningsgrupp där han i sin nyckelroll kommer att bidra i verksamhetens strategiska arbete framåt.

- Vi är otroligt glada att Andreas tog sig an rollen i detta skede av utvecklingen säger Johan Niklasson, vd på Trio Perfekta och fortsätter - Hans kunskap och driv kommer att lyfta tillverkningen till nya nivåer.

Välkommen Andreas!

 

 

Datum