Vi har bestämt oss och ställer om för framtiden

Trio Perfekta har under lång tid utvecklat produkter och produktionsmetoder för att avtrycket i miljön ska bli så litet som möjligt. Nu breddas Trios sortiment ytterligare, segment för segment.

Ett framtidssäkrat sortiment
Trio Perfekta ligger i framkant när det kommer till att producera och leverera VVS-produkter och samtidigt ta ansvar för miljö och hälsa. Redan 2002 ställde vi om en del av segmentet –förkromningsprocessen av kopparrör blev trevärd. Nu arbetar vi successivt för att hela sortimentet ska bli 100 procent blyfritt.

Stränga regelverk reglerar hur produkter som har kontakt med vatten ska installeras och EU har dessutom en kandidatförteckning över ämnen som så småningom måste fasas ut ur olika industrier. Men att ställa om sin process är inte helt lätt, berättar Robert Johansson, produktchef och utvecklingsansvarig på Trio Perfekta.

– I en fabrik är det svårt att byta ut ett enskilt material utan att det påverkar hela processen. Det är också dyrt att ställa om. Vi är med i flera branschnätverk och håller oss à jour med utvecklingen på ett globalt och lokalt plan. Det gör att vi vet vad som kommer hända inom EU-lagstiftning fram till 2035 och arbetar därefter.

Värdefulla resultat i miljöbedömningar
Trio Perfektas produkter är miljöbedömda hos bland annat Sunda Hus och Byggvarubedömningen. En miljöbedömning från dessa aktörer innebär att en byggprodukt har blivit oberoende granskad utifrån fastställda kriterier om material och analyserad ur ett livscykelperspektiv.

Blyfria produkter är ett exempel på sådant som bidrar till att höja värderingen berättar Max Friberg, försäljningschef på Trio Perfekta.

– Tillgängligheten för denna typ av hållbara produkter är idag relativt låg. Det beror delvis på att det är svårt att producera blyfria produkter till ett marknadsmässigt pris och samtidigt är det en mycket mer komplicerad och tidskrävande process, säger han och fortsätter:

– Därför är vi extra stolta över att vi lyckats ta fram ett blyfritt standardfäste som trots allt ligger på en marknadsmässig prisnivå. Vi möter marknadens efterfrågan till konkurrenskraftiga priser här och nu.

Ett miljömedvetet producentansvar
Trio Perfekta erbjuder ett brett sortiment med miljöklassade produkter. Företaget har en stark miljömedvetenhet som både genomsyrar och driver arbetet framåt.

– Vi känner ett producentansvar och vill kunna erbjuda blyfria produkter på en marknad där det inte riktigt funnits tidigare. Efterfrågan på blyfria produkter ökar stadigt och eftersom vi varit tidiga i utvecklingen kan vi möta de behoven, säger Max.

– Resan vi är på nu visar att vi bestämt oss och tror på detta. Vi ska ställa om till ett 100 procent blyfritt sortiment, segment för segment, avslutar Robert.

 

Datum